Allekirjoitukset

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
Konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 ovat yhteensä 179 932 379 euroa
Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 75 486 853 kappaletta.
Hallitus esittää, että pääomanpalautusta tilivuodelta 2014 jaetaan 9 058 422,36 euroa (0,12 euroa osaketta kohden).
Helsingissä 12.2.2015
Harri Suutari
Hallituksen puheenjohtaja
Petri Niemisvirta Niklas Herlin
hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen
Esa Lager Perttu Rinta
hallituksen jäsen hallituksen jäsen
Erkki Solja Catharina Stackelberg-Hammarén
hallituksen jäsen hallituksen jäsen
Kai Telanne
toimitusjohtaja
TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 12.2.2015
PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö
Markku Launis
KHT