Avainluvut

AVAINLUVUT 2014 2013 Muutos
MEUR 1-12 1-12 %
Liikevaihto 295,4 300,2 -4,8 -1,6
Sisältöliikevaihto 110,1 115,3 -5,1 -4,5
Sisältömyynti, painettu 104,6 111,2 -6,7 -6,0
Sisältömyynti, verkko 5,6 3,8 1,7 45,8
Mainosmyynnin liikevaihto 146,4 147,3 -0,9 -0,6
Mainosmyynti, painettu 73,7 80,0 -6,3 -7,8
Mainosmyynti, verkko 72,7 66,5 6,2 9,4
Palveluliikevaihto 38,8 37,6 1,2 3,2
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 274,6 276,7 -2,1 -0,8
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 35,1 37,5 -2,4 -6,4
Käyttökate 36,4 45,3 -8,9 -19,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 21,4 24,2 -2,8 -11,5
% liikevaihdosta 7,2 8,0
Liikevoitto (-tappio) 20,7 27,0 -6,3 -23,5
% liikevaihdosta 7,0 9,0
Tilikauden tulos 15,7 16,0 -0,3 -1,7
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,19 0,20 -0,01 -5,6
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,19 0,20 -0,01 -5,6
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 94,5 84,5 10,0 11,9
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 32,0 28,1