32. OSAKEOMISTUS
20 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2014
Kpl Osuus (%) osakkeista Osuus (%) äänistä
1. Ilkka-Yhtymä Oyj 22 489 186 29,8 29,8
2. Mariatorp Oy 12 100 000 16,0 16,0
3. Kaleva Kustannus Oy 6 000 538 8,0 8,0
4. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 327 994 7,1 7,1
5. Kunnallisneuvos C. V. Åkerlundin säätiö 3 422 871 4,5 4,5
6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Elo 1 852 800 2,5 2,5
7. Oy Herttaässä Ab 1 633 146 2,2 2,2
8. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 573 002 2,1 2,1
9. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 100 000 1,5 1,5
10. Veljesten Viestintä Oy 851 500 1,1 1,1
11. Keskisuomalainen Oyj 782 497 1,0 1,0
12. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 734 664 1,0 1,0
13. Suomen Kulttuurirahasto 577 170 0,8 0,8
14. Häkkinen Heikki kuolinpesä 532 332 0,7 0,7
15. Häkkinen Veera kuolinpesä 490 011 0,6 0,6
16. Mäkelä Kai 392 790 0,5 0,5
17. Sinkkonen Raija 333 431 0,4 0,4
18. Danilostock Oy 330 000 0,4 0,4
19. Tampereen tuberkuloosi säätiö 327 062 0,4 0,4
20. Häkkinen Matti 300 142 0,4 0,4
Yhteensä 61 151 136 81,0 81,0
Hallinta rekisterissä 1 415 964 1,9 1,9
Muut 12 919 753 17,1 17,1
Yhteensä 75 486 853 100,0 100,0
Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä konsernin johtoryhmän jäsenten omistuksista on kuvaus liitteessä 7.
Omistajaryhmät 31.12.2014
Osakkaiden lukumäärä Osuus osakkaista Osakkeita yhteensä Osuus osakkeista
(kpl) (%) (kpl) (%)
Yksityiset yritykset 362 4,3 45 840 555 60,7
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 18 0,2 2 726 004 3,6
Julkisyhteisöt 6 0,1 8 302 207 11,0
Kotitaloudet 7 839 93,8 11 833 347 15,7
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 106 1,3 5 017 711 6,6
Ulkomaiset omistajat 23 0,3 151 726 0,2
Hallintarekisteröidyt osakkeet 0,0 1 415 964 1,9
Yhteistilillä 199 339 0,3
Yhteensä 8 354 100,0 75 486 853 100,0
Omistuksen jakautuminen
Osakkaiden lukumäärä Osuus osakkaista Osakkeita yhteensä Osuus osakkeista
Osakkeiden lukumäärä (kpl) (kpl) (%) (kpl) (%)
1 - 100 1 753 21,0 103 223 0,1
101 - 1 000 4 599 55,1 2 093 110 2,8
1 001 - 10 000 1 799 21,5 5 093 087 6,7
10 001 - 100 000 172 2,1 4 391 258 5,8
100 001 - 500 000 16 0,2 4 097 847 5,4
500 000 - 15 0,2 59 508 989 78,8
Yhteistilillä 199 339 0,3
Yhteensä 8 354 100,0 75 486 853 100,0

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa