Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta
MEUR Liite Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön osuus yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 23 45,3 7,7 0,2 28,0 81,3 2,7 84,0
Tilikauden tulos 15,0 15,0 0,9 16,0
Muut laajan tuloksen erät *) -2,9 -0,3 -3,2 -3,2
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -7,5 -7,5 -7,5
Tytäryhtiöiden osingonjako -1,2 -1,2
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,5 0,5 0,5
Toteutetut osakeoptiot
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset -0,1 -0,1
Oma pääoma 31.12.2013 23 45,3 7,7 -2,7 35,6 86,0 2,3 88,3
Tilikauden tulos 14,2 14,2 1,5 15,7
Muut laajan tuloksen erät 0,2 -0,7 -0,6 -0,6
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön pääomanpalautus -7,5 -7,5 -7,5
Tytäryhtiöiden osingonjako -0,8 -0,8
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,1 0,1 0,1
Toteutetut osakeoptiot
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset -3,7 -3,7 12,1 8,3
Osuus osakkuusyhtiöiden omaan pääomaan kirjatuista eristä 0,1 0,1 0,0 0,1
Oma pääoma 31.12.2014 23 45,3 7,7 -2,5 38,0 88,5 15,2 103,7

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa