Konsernin laaja tuloslaskelma
MEUR Liite 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013
Liikevaihto 1, 3 295,4 300,2
Liiketoiminnan muut tuotot 4 3,2 9,2
Valm ja kesk tuotteiden varast muutos 0,1
Materiaalit ja palvelut 5 77,6 79,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7 120,8 119,4
Poistot ja arvonalentumiset 13, 14 15,7 18,3
Liiketoiminnan muut kulut 8, 9 64,0 65,1
Liikevoitto 1 20,7 27,0
Rahoitustuotot 10 0,4 1,9
Rahoituskulut 10 3,1 2,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 16 1,7 -4,1
Voitto ennen veroja 19,7 22,4
Tuloverot 11 -4,0 -6,4
Tilikauden tulos 15,7 16,0
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -0,3 0,0
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot 0,2 -2,9
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -0,4 -0,4
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,6 -3,2
Tilikauden laaja tulos yhteensä 15,1 12,8
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden voitosta 14,2 15,0
Määräysvallattomille omistajille 1,5 0,9
Tilikauden laajan tulokset jakautuminen
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden voitosta 13,6 11,8
Määräysvallattomille omistajille 1,5 0,9
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (€)
Laimentamaton osakekohtainen tulos 12 0,19 0,20
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 12 0,19 0,20

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa