Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
MEUR Liite 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013
Liikevaihto 1 26,6 27,1
Liiketoiminnan muut tuotot 2 0,3 9,3
Materiaalit ja palvelut 3 0,0 0,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 4 9,6 9,7
Poistot ja arvonalentumiset 5 0,9 0,9
Liiketoiminnan muut kulut 6,7,8 23,1 26,2
Liikevoitto (-tappio) -6,7 -0,8
Rahoitustuotot ja -kulut 9 -39,3 -81,9
Tappio ennen satunnaisia eriä -46,0 -82,7
Satunnaiset erät 10 10,5 8,7
Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -35,6 -74,0
Tuloverot 11 -0,9 -2,5
Tilikauden tappio -36,4 -76,6

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa