Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
1. LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
MEUR 2014 2013
Kotimaa 26,6 27,1
Yhteensä 26,6 27,1

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa