Tunnusluvut
Tunnusluvut on laskettu IFRS- kirjaus- ja arvostusperiaatteita noudattaen.
IFRS Muutos IFRS Muutos IFRS Muutos IFRS Muutos IFRS
MEUR 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Liikevaihto M€ 295,4 -1,6 300,2 -6,2 320,1 1,2 316,2 1,6 311,4
Liikevoitto (-tappio) M€ 20,7 -23,5 27,0 1,9 26,5 -36,9 42,0 -3,3 43,4
% liikevaihdosta % 7,0 9,0 8,3 13,3 13,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisiä eriä M€ 21,1 -12,5 24,2 -27,8 33,5 -22,0 42,9 -2,2 43,9
% liikevaihdosta % 7,2 8,0 10,5 13,6 14,1
Tulos ennen veroja M€ 19,7 -12,1 22,4 -5,4 23,7 -43,6 42,0 -6,6 45,0
Tulos ennen veroja ilman
kertaluonteisia eriä
M€ 20,2 -17,8 24,5 -31,0 35,6 -17,1 42,9 -6,0 45,7
Tilikauden tulos M€ 15,7 -1,7 16,0 -8,2 17,4 -43,5 30,8 -7,1 33,2
Oman pääoman tuotto (ROE) **) % 16,4 -11,7 18,6 -3,7 19,3 -33,9 29,1 -7,9 31,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) **) % 9,8 -2,2 10,0 -27,6 13,8 -46,3 25,7 -16,4 30,7
Nettorahoituskulut M€ 2,7 485,4 0,5 -131,3 -1,5 -158,5 2,5 -375,1 -0,9
Nettorahoituskulut % % 0,9 0,2 -0,5 0,8 -0,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta M€ 1,7 142,2 -4,1 -3,4 -4,3 -268,1 2,5 271,3 0,7
Taseen loppusumma **) M€ 256,1 -5,4 270,7 10,4 245,1 23,8 198,0 7,3 184,5
Investoinnit M€ 14,4 -77,1 62,8 -43,6 111,3 1666,7 6,3 -51,2 12,9
Investoinnit % liikevaihdosta % 4,9 20,9 34,8 2,0 4,1
Tutkimus- ja kehitysmenot M€ 5,5 3,8 5,3 29,0 4,1 -10,0 4,6 33,0 4,0
Tutkimus- ja kehitysmenot
% liikevaihdosta
% 1,9 1,8 1,3 1,4 1,3
Omavaraisuusaste **) % 42,6 34,4 36,5 57,0 67,1
Velkaantumisaste (gearing) **) % 68,5 110,5 74,1 -33,4 -28,2
Korolliset nettovelat M€ 71,1 97,6 62,3 -32,3 -32,4
Korolllinen vieras pääoma M€ 83,0 -24,5 109,9 38,5 79,4 210,9 25,5 539,0 4,0
Koroton vieras pääoma M€ 69,4 -4,1 72,4 -11,4 81,8 8,0 75,7 15,2 65,7
Henkilökunta keskimäärin ilman
lehdenjakajia
1 828 -7,1 1 969 3,0 1 911 5,3 1 816 0,6 1 806
Lehdenjakajien määrä yhteensä
(henkilömäärä)
985 -1,4 998 -0,8 1 006 4,7 961 -0,1 962
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos / osake 0,19 0,20 0,22 0,39 0,44
Liiketoiminnan rahavirta / osake 0,35 0,32 0,33 0,67 0,62
Oma pääoma / osake **) 1,17 1,14 1,08 1,24 1,50
Osinko/osake *) 0,10 0,10 0,40 0,70
Osinko tuloksesta % 50,2 45,4 102,8 160,0
Efektiivinen osinkotuotto % 3,3 2,2 6,5 8,5
Hinta/voitto-suhde (P/E) 14,6 15,0 20,6 15,8 18,9
Pörssikurssit
Osakkeen korkein noteeraus 3,16 5,00 6,80 9,44 8,46
Osakkeen alin noteeraus 2,55 2,49 4,35 5,40 6,00
Kurssi 31.12. 2,75 2,99 4,55 6,14 8,28
Osakekannan markkina-arvo M€ 207,6 225,7 343,5 463,5 621,4
Osakkeiden vaihto yhteensä tkpl 5 977 8 130 5 066 10 034 14 839
Osakkeiden suhteellinen vaihto yhteensä % 7,9 10,8 6,7 13,3 19,8
Osakemäärä keskimäärin
yhteensä, laimentamaton
tkpl 75 487 75 487 75 487 75 339 74 894
Osakemäärä keskimäärin
yhteensä, laimennettu
tkpl 75 487 75 487 75 661 75 772 75 086
Oikaistu osakemäärä 31.12. yhteensä tkpl 75 487 75 487 75 487 75 487 75 053
*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, pääomanpalautus 0,12 euroa
**) Aineettomien hyödykkeiden kurssieroja oikaistu tilinpäätöksen 2013 tietoihin.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa