Ilmastonmuutoksen torjunta

Ilmastonmuutoksen torjunta
Tavoite Tavoitteen suuruus suhteessa vertailu-
vuoteen
Vertailu-
vuosi
Vertailu-
vuoden luku
Tavoitevuosi Kulunut tarkastelu-
aika (%)
Tavoitteesta saavutettu (%) Lisätietoja
Oman toiminnan sähkönkulutuksen CO2-päästöjen vähentäminen 20 % 2011 3240t CO2 2017 65 % 75 %
Helsingin-toimintojen CO2-päästöjen pienentäminen 10 % 2011 270t CO2 2017 65 % 100 % (päästöt 93t CO2) Tavoite saavutettu
Tampereen (ja Porin) painolaitoksen CO2-päästöjen pienentäminen 10 % 2011 2400t CO2 2017 65 % 100 % (päästöt 1160t CO2) Tavoite saavutettu
Konsernin autokannan keskimääräisten CO2-päästöjen pienentäminen 8 % (130g CO2e/km) 2013 141g CO2e/km 2017 50 % 55 % (136g CO2e/km)