Ympäristötunnusluvut

Ympäristötunnusluvut
Painotoiminnassa käytetyt materiaalit, kulutus
Materiaali Yksikkö 2011 2012 2013 2014 2015 Kommentit
Paperi tonnia 32 000 26 400 24 900 23 665 25 321
Paperi, sertifioitu tonnia n/a n/a 24 900 23 665 25 321 Lisätty raporttiin vuonna 2015
Paperi, neitseellisestä kuidusta valmistettu paperi tonnia n/a n/a n/a n/a 14 389 Lisätty raporttiin vuonna 2015
Paperi, kierrätetystä kuidusta valmistettu paperi tonnia n/a n/a n/a n/a 10 932 Lisätty raporttiin vuonna 2015
Paperi, kierrätetyn paperin määrä prosenttia n/a n/a n/a 38 43 Lisätty raporttiin vuonna 2015
Käytetyn paperin CO2 intensiteetti kg CO2/ paperi tonni n/a n/a n/a n/a 140 Lisätty raporttiin vuonna 2015
Värit tonnia 570 480 420 445 442
Painotekniikka Coldset Offset n/a n/a n/a n/a 442 Lisätty raporttiin vuonna 2015
Painolevyt m2 119 000 120 000 97 600 135 000 n/a Ei raportoida tässä yksikössä enää 2015
Painolevyt tonnia n/a n/a n/a 101 114 Raportointi-
yksikkö muutettu vuonna 2015
Energiankulutus
Suora Yksikkö 2011 2012 2013 2014 2015
Bensiini GJ**** 4 900 4 370 4 143 3 850 3 130
litraa**** 152 500 135 310 128 470 119 393 96 788
Diesel GJ**** 3 800 3 430 2 792 2 501 2 405
litraa**** 105 120 94 130 79 620 91 308 68 588
Polttoaineet yhteensä GJ**** 8 700 7 800 6 935 6 351 5 535
Epäsuora Sähkö
2q GJ 64 040 60 100 58 800 47 870 46 590
MWh 17 790 16 696 16 333 13 298 12 943
* tietoa ei saatavilla
Päästöt
2011 2012 2013 2014 2015
Välitön Polttoaineet tCO2-ekv.* 640 540 610 440 365
Välillinen Sähkönkulutus tCO2 3 240 2 150 2 700 1850 2948 Sisältää kaikki Alman toimintamaat vuodesta 2015 alkaen.
Muut epäsuorat lähteet Lentomatkustus tCO2-ekv.** 355 415 290 234 n/a
Majoitukset (Suomi) tCO2-ekv.*** n/a n/a 11 9 n/a
Lentomatkustus ja majoitukset (Suomi) tCO2 217 Lento-
matkustus ja majoitus yhtenä lukuna vuodesta 2015 alkaen
Jätteet
2011 2012 2013 2014 2015
Vaarallinen jäte
Jätteenpoltto tonnia n/a n/a n/a n/a 134 Lisätty raporttiin vuonna 2015. Sisältää ainoastaan Tampereen painotalon luvut.
Ei-vaarallinen jäte
Kierrätys tonnia n/a n/a n/a n/a 2 991 Lisätty raporttiin vuonna 2015. Sisältää ainoastaan Tampereen painotalon luvut.
Muut merkittävät päästöt 2011 2012 2013 2014 2015
VOC-päästöt kg 12 350 5 500 4 200 4 488 4 471
*polttoaineiden osalta raportoidaan hiilidioksidiekvivalentti eli kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettu ilmastopakote hiilidioksidiksi muutettuna
**Vuodesta 2011 alkaen lentomatkustuksen päästöt raportoidaan hiilidioksidiekvivalentti. Vuosien 2009 ja 2010 luvut sisältävät vain hiilidioksidin.
***Uusi raportointiluokka 2013: hotellimajoitukset Suomessa
**** Vuoden 2013 lukuihin tehty korjaus