Ympäristötunnusluvut

Painotoiminnassa käytetyt materiaalit, kulutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Materiaali Yksikkö
Paperi Tonnia 35 000 31 000 32 000 32 000 26 400 24 900 23 665
Värit Tonnia 560 500 520 570 480 420 445
Painolevyt m2 120 000 107 000 120 000 119 000 120 000 97 600 135 000
Energiankulutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Suora Yksikkö
Bensiini GJ**** * 7 250 6 160 4 900 4370 5 520 3 850
litraa**** 224 760 190 950 152 500 135 310 128 470 119 393
Diesel GJ**** * 2 650 3 020 3 800 3430 3 410 2 501
litraa**** 72 800 82 930 105 120 94 130 79 620 91 308
Polttoaineet yhteensä GJ**** * 9 900 9 180 8 700 7 800 8 930 6 351
Epäsuora Sähkö
GJ 67 080 63 010 62 670 64 040 60 100 58 800 47 870
MWh 18 632 17 502 17 408 17 790 16 696 16 333 13 298
* Tietoa ei saatavilla
Päästöt 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Välitön Polttoaineet tCO2-ekv.* 720 670 640 540 610 440
Välillinen Sähkönkulutus tCO2 3 200 3 960 3 240 2 150 2 700 1850
Muut epäsuorat lähteet Lentomatkustus tCO2-ekv.** 190 280 355 415 290 234
Majoitukset (Suomi) tCO2-ekv.*** n/a n/a n/a n/a 11 9
Muut merkittävät päästöt 2009 2010 2011 2012 2013 2014
VOC-päästöt kg 12 750 13 300 12 350 5 500 4 200 4 488
*polttoaineiden osalta raportoidaan hiilidioksidiekvivalentti eli kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettu ilmastopakote hiilidioksidiksi muutettuna
**Vuodesta 2011 alkaen lentomatkustuksen päästöt raportoidaan hiilidioksidiekvivalentti. Vuosien 2009 ja 2010 luvut sisältävät vain hiilidioksidin.
***Uusi raportointiluokka 2013: hotellimajoitukset Suomessa
**** Vuoden 2013 lukuihin tehty korjaus