Ilmastonmuutoksen torjunta

Tavoite Tavoitteen
suuruus
suhteessa
vertailu-
vuoteen
Vertailu-
vuosi
Vertailu-
vuoden
luku
Tavoitevuosi Kulunut
tarkastelu-
aika (%)
Tavoitteesta
saavutettu (%)
Lisätietoja
Oman toiminnan sähkönkulutuksen CO2-päästöjen vähentäminen 20 % 2011 3240t CO2 2017 50% 17%
Helsingin-toimintojen CO2-päästöjen pienentäminen 10 % 2011 270t CO2 2017 50% 100% (päästöt 1160t CO2) Tavoite saavutettu
Tampereen (ja Porin) painolaitoksen CO2-päästöjen pienentäminen 10 % 2011 2400t CO2 2017 50% 100% (päästöt 1160t CO2) Tavoite saavutettu
Konsernin autokannan keskimääräisten CO2-päästöjen pienentäminen 8 % (130 g CO2-ekv./km) 2013 141 g CO2-ekv./km 2017 33% 55 % (135g CO2e/km)