Alueellinen media

Painetun median laskusuhdanne vaikutti edelleen Alueellisen median tulokseen vuonna 2014. Segmentin liikevaihto laski 1,3 prosenttia 145,2 (147,1) miljoonaan euroon.

Sisältöliikevaihto ja painetun median mainosmyynti laskivat myös vuonna 2014. Alueellinen media -segmentin mainosmyynti oli 62,5 (66,5) miljoonaa euroa, ja laskua edellisvuodesta oli 6,1 prosenttia. Painetun median mainosmyynti laski 6,7 prosenttia, mutta segmentin verkkomainosmyynti kasvoi 10,8 prosenttia ja oli 2,1 (1,9) miljoonaa euroa. Segmentin sisältöliikevaihto oli 65,5 (67,6) miljoonaa euroa ja laski 3,1 prosenttia, mikä johtui painetun median levikkien laskusta.

Painetun median kannattavuuden laskuun vastattiin säästöillä, toiminnan tehostamisella ja digikehityksellä.

Etukenossa digitaalisuuteen

Alueellisen median vuotta 2014 kuvaa työn tehostaminen ja digitaalisuuden vahvistaminen niin työtavoissa kuin palveluissa.

Digitaalisiin kanaviin siirtyvien mainostajien ja kuluttajien palvelemiseksi otettiin useita kehitysaskelia. Alma Aluemediassa rekrytoitiin yksikön ensimmäinen digiliiketoiminnan johtaja kolmannella neljänneksellä. Loppuvuodesta aloitettiin myös laaja Etukeno-niminen digikehityshanke. Koko Alma Aluemediaa koskevan kehittämishankkeen tavoitteena on kasvattaa digitaalisuutta liiketoiminnassa. Tässä keskeinen rooli on henkilöstöllä, joka haastetaan mukaan digitaalisen liiketoiminnan suunnitteluun. Uudistuvien liiketoimintamallien, toimintakulttuurin ja osaamisen kehittämisen perustana ovat aktiivisen mediankuluttajan tarpeet. Hanke kestää noin 1,5 vuotta, ja siihen on saatu Tekesin Liideri-rahoitusta.

Digimurrokseen ja kuluttajakäyttäytymisen muutokseen vastattiin myös monikanavasisältöjä kehittämällä. Aamulehti työsti uutta ja maksullista digitaalista iltapäiväpainosta Hetkeä, joka julkaistiin tammikuussa 2015. Hetki tuli täydentämään Aamulehden digitaalista tuotepakettia tarjoamalla uuden kuluttajatuotteen iltapäivälle: siihen hetkeen, kun aamun lehden uutistarjonta kaipaa jo päivittämistä. Alma Aluemedian muut maakuntalehdet ja paikallislehdet jatkoivat myös maksullisten verkkopalvelujensa kehitystä. Pohjolan Sanomissa ja Aamulehdessä siirryttiin vuoden 2014 alussa ja Kainuun Sanomissa maaliskuussa 2014 osittain maksullisiin sisältöihin. Alma Aluemedian videotuotanto otti puolestaan harppauksia eteenpäin eri lehdissä järjestettyjen videokoulutusten ja videoalustojen yhtenäistämisen myötä.  

Printin puolella uudistustyötä tehtiin muun muassa Aamulehdessä, missä lehti muuttui broadsheet-koosta tabloidiin. Tabloid-uudistuksessa muutoksia tuli niin lehden sisältöön, rakenteeseen, liitevalikoimaan kuin ulkoasuunkin. Uudistustyö tehtiin lukijoita kuunnellen, ja palautetta kerättiin myös uudistuksen jälkeen. Ensimmäinen tabloid-muotoinen Aamulehti ilmestyi 1.4.2014. Alma Aluemedian muut maakuntalehdet olivat jo aiemmin siirtyneet tabloid-kokoon.

Alueellisen julkaisutoiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja sisällön laadun varmistamiseksi Alma Media perusti viiden muun suomalaisen lehtikustantajan kanssa Lännen Media -nimisen yhtiön. Yhtiö parantaa journalistista yhteistyötä läntisen ja pohjoisen Suomen sanomalehtien kesken ja mahdollistaa yhteisen sisällöntuotannon painettuihin lehtiin sekä digi-, verkko- ja mobiilikanaviin. Lännen Median perustajalehtiin kuuluvat Alma Median sanomalehdet Aamulehti (Tampere), Satakunnan Kansa (Pori), Lapin Kansa (Rovaniemi), Kainuun Sanomat (Kajaani) ja Pohjolan Sanomat (Kemi), Ilkka-Yhtymän sanomalehdet Ilkka (Seinäjoki) ja Pohjalainen (Vaasa), Hämeen Sanomat (Hämeenlinna) ja samaan yhtiöön kuuluva Forssan Lehti (Forssa), Turun Sanomat (Turku), Kaleva (Oulu) ja Keskipohjanmaa-lehti (Kokkola).

Aiemmin Muu toiminta -segmentissä raportoitu sanomalehtien paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy siirtyi maaliskuussa 2014 osaksi Alueellinen media -segmenttiä. Muutoksen tavoitteena on tiivistää Manun ja sen suurimman asiakkaan Alma Aluemedian yhteistyötä ja parantaa resurssien käyttöä.

Alma Manun jakelutoiminnassa tapahtui paljon muutoksia vuoden aikana. Itella (nykyään Posti) lakkautti varhaisjakelusopimuksiaan ympäri Suomen, mistä syystä lehtien varhaisjakelu siirtyi useilla paikkakunnilla uusille toimijoille. Tornion pienen erillisalueen jakelu siirtyi kesällä Alma Manulle. Alma Manu on huolehtinut entuudestaan esimerkiksi Aamulehden, Pohjolan Sanomien ja Lapin Kansan varhaisjakeluista. Jakelun kannattavuuden parantamiseksi ja palvelutason ylläpitämiseksi Alma Manu haki ja myös sai vuonna 2014 valtioneuvostolta postitoimiluvan kirjelähetyksille Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Toimiluvan nojalla Alma Manu Oy voi harjoittaa toimilupa-alueellaan sopimusasiakkaille suunnattua postitoimintaa. Alma Manu uudisti myös jakelu- ja kuljetusverkostoaan kolmannella neljänneksellä sekä yhdisti voimansa suurien suomalaisten sanomalehtikustantajien kanssa viimeisellä neljänneksellä. Lokakuussa 2014 Alma Media alkoi selvittää Sanoma Media Finland Oy:n, Keskisuomalainen Oyj:n, TS-yhtymän, Kaleva Oy:n, Mediatalo Esa ja Länsi-Savo -konsernin kanssa edellytyksiä perustaa yhteisyritys kehittämään varhaisjakeluyhtiöiden välistä yhteistyötä ja logistiikkaa sekä vastaamaan jakelupalveluiden valtakunnallisesta myynnistä. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa lehtikustantajien varhaisjakeluverkkoon saataisiin lisää jaettavaa, ja jolla jakelu voitaisiin jatkossakin tuottaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Ennakoitua heikomman tuloskehityksen johdosta Alueellinen media sopi toisella neljänneksellä noin 1,5 milj. euron henkilöstösäästöistä vuodelle 2014. Säästöjä saatiin lomautusten avulla ja vaihtamalla lomarahoja vapaiksi.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa