Liiketoimintasegmentit

Alma Media -konsernin raportointirakennetta muutettiin vuoden 2014 alusta alkaen. Alma Median raportoitavat segmentit ovat Digitaaliset kuluttajapalvelut, Talousmedia ja yrityspalvelut, Valtakunnallinen kuluttajamedia ja Alueellinen media.

Konsernissa on viisi toimintasegmenttiä alla olevan taulukon mukaisesti. Samankaltaisia tuotteita ja palveluita tuottavat toimintasegmentit on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi, koska niiden taloudellinen tuloksellisuus ja ominaispiirteet ovat samanlaisia.

Segmenttirakenteen muutoksen taustalla on mediatoimialan liiketoimintaympäristön muutos mediakulutuksen siirtyessä yhä vahvemmin digitaalisiin kanaviin.

Konsernin emoyhtiön tuottamat keskitetyt palvelut sekä koko konsernia koskevat keskitetyt digitaaliset tukipalvelut käsitellään segmenttiraportoinnin ulkopuolella.

RAPORTOITAVA SEGMENTTI: TOIMINTASEGMENTTI
Digitaaliset kuluttajapalvelut

Markkinapaikat
Alma Diverso
Talousmedia ja yrityspalvelut Talousmedia ja yrityspalvelut
Valtakunnalinen kuluttajamedia Valtakunnallinen kuluttajamedia
Alueellinen media Alueellinen media

Segmenttiraportoinnissa tapahtuneet muutokset:

  • Koko konsernia koskevat digitaaliset keskitetyt toiminnot on siirretty Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentistä segmenttiraportoinnin ulkopuolisiin, kohdistamattomiin, eriin.
  • Kauppalehti-ryhmän osalta tapahtui nimenmuutos Talousmedia ja yrityspalveluiksi.
  • Uusi Valtakunnallinen kuluttajamedia -segmentti koostuu aiemmin Sanomalehdet-segmentissä raportoidusta IL-Media -toimintasegmentistä.
  • Uuteen Alueellinen media -segmenttiin sisältyy aiemman Sanomalehdet-segmentin Alma Aluemedia -toimintasegmentin lisäksi aiemmin Muu toiminta -segmentissä raportoitu konsernin paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu.
  • Muu toiminta ei enää muodosta omaa segmenttiään, vaan konsernin emoyhtiön toiminnot raportoidaan kohdistamattomina tapahtumina.

Raportoitavien segmenttien rakenteen ja koostumuksen muututtua Alma Media on IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti oikaissut segmentti-informaation vastaavat erät vertailukaudelta 2013. Yhteenveto muutoksen vaikutuksesta sekä vanhan ja uuden segmenttikoostumuksen mukaiset segmenttien liikevaihto ja liikevoitto löytyvät Tilinpäätöstiedotteen sivuilta 30 - 34.

Alma Median liiketoimintasegmentit

Osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä raportoidaan Markkinapaikat ja Alma Diverso -toimintasegmentit.

Markkinapaikkkoihin sisältyvät Alma Median digitaaliset luokitellun ilmoittelun palvelut. Luokiteltu ilmoittelu on keskittynyt kolmeen toimialaan: asumiseen (palveluina Etuovi.com ja Vuokraovi.com), rekrytointiin (Monster.fi, Jobs.cz, Prace.cz, Topjobs.sk, CV Online, Profesia.sk, MojPosao.net, Monster.hu, Monsterpolska.pl, Monster.cz) sekä autoihin (Autotalli.com). Alma Media myi vuonna 2014 Digitaalisissa kuluttajapalveluissa raportoidun, Baltian maissa toimivan asuntoportaali City24:n.

Alma Diverso -toimintasegmentti on erikoistunut digitaalisiin kuluttaja- ja markkinointipalveluihin. Kuluttajapalveluihin sisältyvät Telkku.com, Kotikokki.net ja E-kontakti.fi. Yrityksille suunnattuja markkinointipalveluja ovat Almascope ja Meedio.

Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentti on keskittynyt taloudellisen tiedon, liike-elämän hyötytiedon sekä markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Segmenttiin kuuluvat myös Kauppalehti Tietopalvelut, toimitilapalveluita tuottava Objektvision.se sekä asiakasmedian ratkaisuja tuottava Alma 360 -ryhmä. Alma Media myi vuonna 2014 Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentissä raportoidun Baltian maissa toimivan uutistoimisto ja mediaseurantayksikkö BNS Groupin.

Valtakunnallinen kuluttajamedia -segmentissä raportoidaan IL-Median eri julkaisupalvelut.

Alueellinen media -segmentti sisältää Alma Aluemedian yli 30 sanomalehden kustannustoiminnan ja konsernin paino- ja jakeluyhtiö Alma Manun. Segmentin tunnetuin media on Aamulehti.

Mainosmyynti verkossa ja palveluliikevaihto jatkoivat kasvuaan

Vuonna 2014 Alma Median mainosmyynnin liikevaihto laski 0,6 prosenttia 146,4 (147,3) miljoonaan euroon. Painettujen lehtien mainosmyynti laski 7,8 prosenttia vertailukauden tasosta ja oli 73,7 (80,0) miljoonaa euroa, verkkomainosmyynti puolestaan kasvoi 9,4 prosenttia 72,7 (66,5) miljoonaan euroon.

Sisältöliikevaihto laski 4,5 prosenttia 110,1 (115,3) miljoonaan euroon. Sisältöliikevaihdon lasku vertailukauden tasosta johtui painetun median levikkien pienenemisestä.

Palveluliikevaihto puolestaan kasvoi ja oli 38,8 (37,6) miljoonaa euroa.

Julkaisuliiketoiminnassa, johon verkkopalveluineen kuuluvat maakunta-, paikallis- ja kaupunkisanomalehdet sekä valtakunnalliset iltapäivälehti Iltalehti sekä talousmedia Kauppalehti, liiketoiminta perustuu journalistisen sisällön kautta muodostuvaan suhteeseen lehden lukijan kanssa. Lukijasuhde muotoutuu median kehittyessä moniulotteiseksi mediabrändin asiakkuudeksi, jonka vahvuus vaihtelee satunnaisesta verkkosivuilla vierailusta painetun sanomalehden kestotilaukseen ja verkkopalvelujen hyödyntämiseen maksavana ja rekisteröityneenä käyttäjänä.

Lukijasuhde ja niistä muodostuva peitto halutussa kohderyhmässä ovat mainosmyynnin perusta. Alma Median mediabrändien kokonaistavoittavuus on viime vuosina kasvanut voimakkaasti verkkosivustojen kävijämäärien kasvaessa. Alma Media tavoittaa tällä hetkellä 3,3 miljoonaa suomalaista viikoittain. Mediabrändien lukijasuhteet ja vahva alueellinen tunnettuus mahdollistavat myös brändien laajentamisen uusiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi uusiin digitaalisiin palveluihin.

Jotta lukijoille ja mainostajille pystyttäisiin tarjoamaan entistä parempaa palvelua, on tärkeää mitata lukijasuhdetta. Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Alma Media aloitti yhdessä Sanoma Media Finlandin, Yleisradion ja MTV:n kanssa yhteisen yleisömittausjärjestelmän kehittämishankkeen. Muutaman vuoden mittaisessa hankkeessa luodaan yhteiset menetelmät ja terminologia mittaamiselle sekä edistetään uusien mediasuunnittelutyökalujen kehittämistä. Hanketta johtamaan perustetun Media Metrics Finland -yhtiön tavoitteena on ymmärtää suomalaisten mediankulutusta nykyistä paremmin.

Alma Median digitaalisten palvelujen (esimerkiksi Etuovi.com, Autotalli.com, Monster.fi, Prace.cz, Telkku.com, E-kontakti.fi) tuotot perustuvat kohdeilmoituksista perittäviin maksuihin, näkyvyysilmoitteluun palveluissa, palvelumyyntiin sekä hyötysisällöistä ja/tai palvelun käyttäjille suunnatusta mainonnasta kertyviin tulovirtoihin. Digitaalisten palvelujen asiakkaina on sekä yrityksiä että kuluttajia.

Markkinaosuuksista kilpailtaessa brändin vetovoima on ratkaisevan tärkeä. Alma Median digitaaliset palvelut ovat oman segmenttinsä tunnetuimpia brändejä niin Suomessa, Baltiassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa kuin muissakin konsernin toimintamaissa. Palvelujen suosio käyttäjien keskuudessa pohjautuu hyvään käytettävyyteen, sisältöjen ainutlaatuisuuteen ja monessa tapauksessa myös yhteisöllisyyden voimaan. Mainostajalle tämä merkitsee mahdollisuutta tavoittaa kohdennetusti oman alansa yritykset tai kuluttajat.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa