Liiketoiminta

Kestävä media -ohjelmassa vastuullisella liiketoiminnalla viitataan liiketoiminnan eettisiin valintoihin ja vastuullisuuteen osana Alma Median tarjoamia tuotteita ja palveluita.

Vuonna 2014 tietosuojan merkitys liiketoiminnan avainkysymyksenä korostui edelleen. Samalla jatkettiin työtä vastuullisen markkinoinnin ja mainonnan kehittämiseksi niin Alma Mediassa kuin koko toimialalla.

Eettiset toimintaperiaatteet ohjaavat toimintaa

Alma Median toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet on koottu eettiseksi ohjeistukseksi, joka sisältää keskeisimmät vastuullisen johtamisen linjaukset ja periaatteet. Alma Media on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen, ja laadittu ohje on linjassa aloitteen kymmenen periaatteen kanssa. Ohjeistus kertoo, miten vastuullisuus näkyy almamedialaisten jokapäiväisessä toiminnassa. Alma Median Vuosikatsaus 2014 toimii myös yhtiön Global Compactin Communication on Progress -raporttina.

Tietosuojaa kehitetään osana vastuullista ajattelua

Luotettavuuden merkitys kasvaa, kun kauppa siirtyy yhä vahvemmin verkkoon ja erilaiset huijaus- ja väärinkäytösyritykset lisääntyvät. Luotettavuus yhdistää Alma Median digitaalisia verkkopalveluja. Viime vuosina tietosuojan merkitys on kasvanut entisestään, ja kehityksen uskotaan jatkuvan samansuuntaisena tulevaisuudessa. Samalla alan sääntelyn odotetaan lisääntyvän, sillä EU-tasolla on vireillä tietosuojaa koskeva asetus.

Alma Media -konserni on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä ja pyrkii tarjoamaan verkkosivustojensa vierailijoille turvallisen ja varman käyttökokemuksen. Lehti- ja palvelukohtaisten asiakasrekisterien käyttöä ohjaa muun muassa tietosuoja- ja henkilötietolainsäädäntö. Toiminnassa pyritään läpinäkyvyyteen: konsernin tietosuojakäytäntöihin liittyvä prosessi on kuvattu tarkemmin Tietosuoja-sivustolla. Vuoden 2013 aikana Alma Mediassa toteutettiin tietosuojaselvitys, ja vuoden 2014 aikana kehitettiin selvityksessä tunnistettuja osa-alueita.

Kestävästi tuotetulla mediatilalla on kysyntää

Alma Median mainostaja-asiakkaita kiinnostaa yhä useammin, miten Alma Media tukee omalla vastuullisuudellaan mainostajan kestävän kehityksen toimia tai viestejä. Alma Media on omaksunut aktiivisen lähestymistavan mainonnan vastuullisuuteen. Vuonna 2013 selvitettiin yhteistyössä kansainvälisen mediayhtiön kanssa koko mainonnan arvoketjun ympäristövaikutuksia; erityisfokuksessa olivat uudet, mahdolliset tavat integroida yritysvastuu mediamyyntiin. Tätä teemaa syvennettiin Alma Median sisäisessä keskustelussa vuonna 2014 ja kokonaisuutta jatketaan vuonna 2015 mainonnan arvoketjun ympäristövaikutusten arvioinnilla.

Tavoitteena on ollut paitsi tuoda esiin uutta tietoa mainonnan ekologisesta jalanjäljestä, mutta myös herättää keskustelua vastuullisesta liiketoiminnasta ja markkinoinnista. Vuoden 2014 aikana Alma Media järjesti vastuullisen markkinoinnin ja liiketoiminnan kehitykseen liittyneen seminaarin suurimmille mainostaja- ja mediatoimistoasiakkailleen sekä herätti aktiivista keskustelua aiheesta eri foorumeilla. Vuoden 2013–2014 kärkiteema vastuullisessa mainonnassa oli niin sanottu goodvertising, joka tarkoittaa kestävän kehityksen viestejä sisältävää mainontaa ja liiketoimintaa. Goodvertising-markkinoinnilla pyritään edistämään kestävää kehitystä mainonnan ajatusjäljen avulla.

Vastuullisuus on oleellinen osa tuote- ja palvelukehitystä

Liiketoiminnan kehittämisessä ja uuden liiketoiminnan luomisessa pyritään vahvistamaan Kestävä media -näkökulmaa. Journalismi itsessään toteuttaa jo tätä tavoitetta, mutta mielenkiintoisia näkökulmia löytyy myös esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Kestävä media -näkökulma on myös osa tutkimukselle ja kehitykselle keskeistä toimintaympäristöseurantaa.

Alma Median digitaaliset verkkopalvelut sekä Suomessa että muualla Euroopassa ovat jo integroineet vastuullisuuden osaksi palveluitaan. Esimerkiksi Monster.fi:n tarjontaan kuuluu nuorten työnhakua tukeva työelämäopas. Alma Career Oy:hyn kuuluva LMC-rekrytointitalolla on oma rekrytointipalvelu vapaaehtoistöitä hakeville ja tarjoaville. Lisäksi Monster teki aktiivista työtä nuorten työllisyyden edistämiseksi Vamos- ja Vastuullinen kesäduuni –hankkeissa vuonna 2014. Joulukuussa 2014 Monster haastoi niin työnantajat kuin työnhakijat mukaan kampanjaan, jonka tavoitteena oli edistää vammaisten nuorten työllistymistä. Tuen kohteena oli Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS, joka tuen avulla tulee järjestämään mm. tapahtumia, joissa työnantajilla on mahdollisuus kohdata vammaisia ja osatyökykyisiä nuoria, jotka etsivät töitä.

Slovakiassa Via Bona Awards valitsi vuoden parhaaksi CSR-projektiksi vuonna 2014 Alma Median Profesia.sk:n Slovakian koulujen tukemiseen ja opettajien laadukkaaseen rekrytointiin keskittyneen sosiaalisen vastuun verkkopalvelun kehityshankkeen.

Luotettavat ja turvalliset palvelut toiminnan kulmakivi

EU:ssa on parhaillaan vireillä hankkeet tietoturva- ja tietosuojasääntelyn uudistamiseksi. Aihe on ajankohtainen, koska esimerkiksi verkkokauppa kasvaa nopeasti ja erilaiset huijaus- ja väärinkäytösyritykset internetissä lisääntyvät kaiken aikaa. Tästä syystä tietosuojan ja turvallisten verkkopalvelujen merkitys näyttää vain kasvavan.

Myös Alma Media tekee jatkuvasti töitä voidakseen taata palveluidensa käyttäjille, asiakkaille ja kumppaneille turvallisia ja varmoja palveluita. Asiakastietojen suojaaminen varmistetaan useilla erilaisilla toimenpiteillä. Kaikkien Alma Median palvelujen palvelinsalit ja palveluihin liittyvät yhteydet ja muut järjestelmät on pyritty suojaamaan fyysisiltä ja tietoteknisiltä hyökkäyksiltä. Esimerkiksi Etuovi.comin, Vuokraovi.comin ja Autotalli.comin saatavuusaste pysytteli vuonna 2014 lähes sadassa prosentissa*. Palveluiden tietoturvasta huolehditaan puolestaan jatkuvalla seurannalla ja pitämällä tietoturva- ja ohjelmistopäivitykset ajan tasalla.

Konsernina Alma Median on myös sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä. Kaikkia lehti- ja palvelukohtaisten rekisteriemme käyttöä ohjaa muun muassa tietosuojalainsäädäntö sekä Alma Median oma tietoturvapolitiikka, joka päivitettiin vuonna 2014 vastaamaan tämän päivän toimintatapoja ja -ympäristöä. Alma Media pyrkii myös edistämään alan oman itsesäätelykulttuurin kehittymistä. Konserni on mukana julkaisijan roolissa digimainontaa edistävän IAB Finland -järjestön itsesääntelyohjelmassa, joka kehittää alan sisäisiä pelisääntöjä kuluttajien selainkäyttäytymiseen perustuvan verkkomainonnan kohdentamisessa.

Alma Media pyrkii toiminnassaan läpinäkyvyyteen. Konsernin tietosuojakäytäntöihin liittyvä prosessi on kuvattu tarkemmin konsernin Tietosuoja-sivustolla.

*Saatavuusaste tarkoittaa aikaa, jolloin palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä. Saatavuusasteeseen voivat vaikuttaa esimerkiksi tekniset ongelmat tai huoltokatkot.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa