Yhtiökokous 2012

Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät dokumentit ovat saatavana pdf-tiedostoina, ellei muuta ole mainittu.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen päätökset (linkki tiedotteeseen 14.3.2012)
 
Toimitusjohtaja Kai Telanteen esitys yhtiökokoukselle 14.3.2012
 
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi (linkki tiedotteeseen 10.2.2012)

Kutsu yhtiökokoukseen (linkki tiedotteeseen 15.2.2012)

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Vuosikatsaus 2011

 

Oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kevään 2012 varsinaisen yhtiökokouksen osalta osakkeenomistajan tuli ilmoittaa hallitukselle osoitetut vaatimuksensa viimeistään 23.1.2012 mennessä sähköpostitse osoitteeseen mikko.korttila@almamedia.fi.