Yhtiökokous 2011

Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät dokumentit ovat saatavana pdf-tiedostoina, ellei muuta ole mainittu.

Kutsu yhtiökokoukseen (linkki tiedotteeseen) 
 
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  

Alma Media Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi (linkki tiedotteeseen)
 
Timo Aukian CV

Petri Niemisvirran CV

Hallitukseen uudelleen ehdolla olevien henkilöiden CV:t
 
Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 
Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset (linkki tiedotteeseen)
 
Toimitusjohtaja Kai Telanteen esitys yhtiökokouksessa
 
Yhtiökokouspöytäkirja

 

Tietosuojaseloste

Oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kevään 2011 varsinaisen yhtiökokouksen osalta osakkeenomistajan tuli ilmoittaa hallitukselle osoitetut vaatimuksensa viimeistään 24.1.2011 mennessä sähköpostitse osoitteeseen mikko.korttila@almamedia.fi.