Yhtiökokous 2009

Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät dokumentit ovat saatavana pdf-tiedostoina, ellei muuta ole mainittu.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset (linkki tiedotteeseen)

Toimitusjohtaja Kai Telanteen esitys yhtiökokouksessa
 
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen (linkki tiedotteeseen)

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 

Hallituksen ehdotus optio-ohjelmasta

Optio-ohjelman 2009 ehdot

Catharina Stackelberg-Hammarén - ehdokas Alma Median hallitukseen (cv , englanninkielinen)
Seppo Paatelainen - ehdokas Alma Median hallitukseen (cv)

Hallitus on todennut Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Seppo Paatelaisen riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
 
Osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n pyyntö ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumiseksi